!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avelsrekommendationer

Avelsrekommendationerna är framtagna i samråd med SLRKs medlemmar. De ligger även till grund för formuleringarna i RAS, som ska vara det vägledande dokumentet för alla uppfödare.

 

HÖFTLEDSSTATUS (HD)

Rekommendation: I avel endast använda HD-fria avelsdjur (HD A eller B).

 

ÖGON

Rekommendation: Hundar i avel ska vid parningstillfället ha ett ögonintyg, ej äldre än ett år.

PRA – Progressiv Retinal Atrofi
Hundar med PRA får inte användas i avel. Inte heller deras eventuella avkomma. Föräldrar till hund drabbad av PRA är anlagsbärare och får inte heller användas vidare i avel.

KATARAKT
Icke ärftlig katarakt är inget avelshinder. Hundar med ärftlig total katarakt och bakre polär katarakt ska inte användas i avel. Hundar med främre Y-sömskatarakt kan användas i avel, parning bör ske med fri individ. Hundar med diagnos där ärftlighet för närvarande inte kan bedömas bör undersökas på nytt, inom 6-12 månader, innan de används, för att om möjligt få en säkrare diagnos. Direktiv från ögonlysande veterinär bör följas.

 

ÅLDER VID PARNING

Rekommendation: Vid parningstillfället bör hanen vara minst 18 månader och tiken bör vara minst 2 år gammal.

 

UTSTÄLLNINGSMERIT

Rekommendation: Föräldradjuren ska, innan parning, ha tilldelats lägst Very Good (alt. 2:a pris) vid kvalitetsbedömning på officiell utställning.HANHUNDS- OCH TIKANVÄNDNING
Rekommendation: Hanhund bör under sin livstid inte lämna fler än tio kullar. Tik bör under sin livstid inte ha fler än tre kullar. Gäller i Sverige.

 

INAVELSGRAD

Rekommendation: Inavelsgraden i en enskild kombination bör inte överskrida SKKs rekommendation på 6,25%. Att bibehålla en genomsnittlig inavelsgrad på maximalt 2% är det nuvarande målet i RAS.

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2