!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mentalitet (BPH/MH)Mentalitet
Rasstandarden för Lagotto säger så här om mentalitet:  ”Lagotto romagnolo har en naturlig fallenhet för sök och dess goda näsa har gjort den mycket effektiv vid tryffelsök. Rasens tidigare jaktinstinkt har modifierats genom genetisk selektion varför den i sitt arbete inte blir distraherad av viltvittring. Lagotto romagnolo skall vara foglig, lättsam, entusiastisk, lättlärd och mycket tillgiven sin ägare. 

 

BPH-bidrag

Har din Lagotto beskrivits med BPH??

SLRK betalar ut 200 kr i ersättning tills 300 beskrivna hundar fått bidraget.

För att få bidraget ska du skicka en kopia på BPH-protokollet och kontouppgifter till:
sekreterare@lagottoklubben.se

Den är en även en mycket bra sällskapshund som också varnar vid misstanke om inkräktare.” Standarden anger också agressivitet eller extrem skygghet som diskvalificerande fel.

Mentalitet är mångfacetterat och i de flesta fall väldigt subjektivt. Men det finns i Sverige två olika möjligheter att utvärda mentalitet på ett objektivt sätt, detta sker genom en mentalbeskrivning. Det finns BPH och MH, mer om dessa nedan. Som det hörs på namnet är detta inte ett test som hunden får rätt eller fel på, det är en beskrivning av din hunds mentalitet.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Det är till god hjälp för special- och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Alla hundar är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.
Läs mer på SKKs hemsida HÄR.

200-analys för Lagotto (BPH):
SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att hitta verktyg för klubbarnas praktiska användning av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. KHM har, som en del i det arbetet, beslutat att samtliga raser med fler än 200 beskrivna hundar ska få en sammanställning av rasens BPH gjord av Curt Blixt, Åsa Lindholm samt undertecknad. En s k 200-analys för Lagotto romagnolo finns sedan 2015 tillgänglig, läs mer HÄR.

 

Mentalbeskrivning hund (MH)
Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
Läs mer på SBKs sida HÄR.

Uppdaterad 2018-12-06 av Anna Wannberg

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2