!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

På gång

Här kommer Avels- och hälsokommittén att presentera det material som framställs med siktet inställt på revidering av RAS 2019 och andra nyttiga nyheter/material för våra uppfödare.

 

~~.~~

Hälsoenkät (12 januari, 2019)
Nu ligger klubbens hälsoenkät ute, den kommer att finnas tillgänglig till och med 15 februari 2019. 

Se mer här: Hälsoenkät

~~.~~

Medlemsmöten (4 december, 2018)
v.42-43 hölls medlemsmöten på sju olika ställen runt om i landet. Det fanns ett fastställt diskussionsunderlag för dessa möten. Här är sammanställningen som gjorts utifrån de mötesanteckningar som har inkommit till AHK:

Sammanställning medlemsmöten HT2018

~~.~~

Rasdata (13 april, 2018)
Nu är Rasdata uppdaterat med uppgifter
o.m 13 april 2018
http://www.rasdata.nu/lagotto/

~~.~~

Uppdatering PRA (13 februari, 2018)
PRA-gruppen har haft möte med SLU, se mer HÄR

~~.~~

HD-index (1 januari, 2018)
I januari 2018 införs HD-index för Lagotto, som ett led för att förbättra avelsarbetet. Mer om detta kan man läsa HÄR

~~.~~

Bidrag vid ögonlysning av hund över 7 år! (10 april, 2015)

För att kartlägga spridningen av PRA och andra ärftliga ögondiagnoser som ger synpåverkan, har styrelsen beslutat ge ett bidrag på 200 SEK till de som ögonlyser äldre hundar. Bidrag betalas för ögonlysning av hund som är äldre än 7 år.

Bidraget betalas ut efter att du skickat in en kopia på ögonlysningsprotokollet tillsammans med ett kontonummer som vi kan sätta in ersättningen på. Vi motser helst kontakt via sekreterare@lagottoklubben.se.

~~.~~

Uppdatering Progressiv Retinal Atrofi (PRA) (22 september, 2015)

För PRA-forskningen hos Lagotto Romagnolo, har det så här långt samlats in blod från hundar som fått diagnosen PRA samt även den drabbade hundens föräldrar i de fall de varit i livet. Detta för att hitta en sk. familje-trio, där båda föräldrarna är friska bärare (heterozygoter) och avkomman är sjuk/affekterad (homozygot för den sjukdomsorsakande genvarianten). Om sjukdomen är autosomal recessiv finns möjlighet att identifiera den sjukdomsorsakande genvarianten genom sekvensering.

De PRA-fall som upptäckts så här långt har, förutom i ett fall, varit hundar i relativt hög ålder. Detta innebär att en eller båda föräldrarna inte längre varit i livet. Tyvärr var fallet så även med ena föräldern till den något yngre affekterade hunden.

Tekniken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och det är idag möjligt att sekvensera och kartlägga en individs hela arvsmassa. SKK/AGRIA’s forskningsfond har genom sin finansiering bidragit till att SLU nu kan använda sig av denna teknik i hundforskningen.

Eftersom det så här långt rör sig om så få drabbade individer, önskar SLU fr o m nu även få in blodprov från syskon till drabbade individer.

För att vi ska kunna hitta alla syskon till drabbade individer, behöver vi hjälp av framför allt er uppfödare. Hjälp oss att sprida informationen samt se till att aktuella hundar lämnar blodprov till forskningen! Provtagningen bekostas av SLU och faktureras direkt från veterinären. Hundägaren behöver därav inte ligga ute med några pengar.

Så här går du tillväga för att kostnadsfritt lämna blodprov till SLU:

    • Beställ tid hos veterinär för blodprovstagning och säg till att det gäller blodprov till SLU.
    • Medtag blanketter som du hittar HÄR
    • Ange projektnamn: ”Lagotto Romagnolo – PRA” på blanketterna.

~~.~~

Sammanställning av BPH-resultat (25 september, 2015)

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att hitta verktyg för klubbarnas praktiska användning av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. KHM har, som en del i det arbetet, beslutat att samtliga raser med fler än 200 beskrivna hundar ska få en sammanställning av rasens BPH gjord av Curt Blixt, Åsa Lindholm samt undertecknad. En s k 200-analys för lagotto romagnolo finns nu tillgänglig, läs mer HÄR.

~~.~~

Uppdaterad 2019-01-12 av Anna Wannberg

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2
https://www.skk.se/bph