!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Rasstandard

 
Ursprungsland/
hemland
Italien
Användningsområde Tryffelhund
FCI-klassifikation Grupp 8, sektion 3
Bakgrund/ändamål Lagotto romagnolo är en vattenhundsras med gamla anor som apportör i det låglänta Commacchio och i marskområdena runt
Ravenna. Under århundraden dränerades de omfattande marsklandsområdena vilka så småningom blev jordbruksmark. Det fick till följd att förutsättningarna även ändrades för lagotto romagnolo.
Från att ha varit vattenapportör blev den en utmärkt tryffelsökhund i det öppna landskapet liksom uppe på kullarna i Romagna.
Helhetsintryck Lagotto romagnolo skall vara en liten till medelstor hund, välproportionerlig med robust konstruktion och ett rustikt utseende. Den skall ha tät, krulligt lockig päls av ullig struktur
Viktiga
måttförhållanden
Lagotto romagnolo skall vara nästan lika hög som den är lång (närmast
kvadratisk). Huvudets längd skall vara 4/10 av mankhöjden. Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet. Bröstkorgens djup skall vara mindre än 50 % (ca 44 %) av mankhöjden.
Uppförande/karaktär Lagotto romagnolo har en naturlig fallenhet för sök och dess goda näsa har gjort den mycket effektiv vid tryffelsök. Rasens tidigare jaktinstinkt har modifierats genom genetisk selektion varför den i sitt arbete inte blir distraherad av viltvittring. Lagotto romagnolo skall vara foglig, lättsam, entusiastisk, lättlärd och mycket tillgiven sin ägare. Den är en även en mycket bra sällskapshund som också
varnar vid misstanke om inkräktare.
Huvud Huvudet skall ovanifrån sett vara måttligt brett och trapetsoidformat.
I profil divergerar skallens och nosryggens plan något.
 - Skallparti Skallen är bredast mellan okbågarna, bredden skall vara densamma som skallens längd. Sett från sidan, mätt från nackknöl till stop, skall skallen vara längre än nospartiet.
 - Skalle Skallen skall vara något rundad och tenderar att plana ut något mot nackknölen som inte är särskilt uttalad. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt markerade och pannbenet skall vara uttalat. Skallens mittfåra skall vara något markerad.
 - Stop Stopet skall inte vara för markerat men tydligt.
Ansikte  
 - Nostryffel Nostryffeln skall vara stor med väl öppna och flexibla näsborrar. Mittfåran skall vara kraftigt markerad. Sedd i profil, skall nostryffeln ligga i plan med nosryggen och endast svagt skjuta ut framför nospartiet. Färgen varierar från blekt till mörkt brunt, beroende
på pälsfärg.
 - Nosparti Nospartiet skall vara tämligen brett och kortare än skallen. Nospartiets
djup skall vara endast något mindre än dess längd. Det skall vara svagt kilformat med en tämligen trubbig profil. Nosryggen skall vara plan.
 - Läppar Läpparna skall inte vara för tjocka. De skall vara tämligen strama så att nospartiets undre profil utgörs av underkäken. Sedda framifrån
skall läpparna bilda breda, halvmånformade bågar. Färgen på
läppränderna varierar från blekt till mörkt brunt. Läpparna skall vara täckta av långa tämligen borstiga mustascher
 - Käkar/tänder Käkarna skall vara kraftiga med nästan raka sidor och tämligen bred underkäke. Fullständigt sax- eller tångbett. Tänderna skall vara välutvecklade och vita. Svagt omvänt saxbett accepteras.
 - Kinder Kinderna skall vara flata.
 - Ögon Ögonen skall vara stora, men aldrig överdrivet stora. De skall vara rundade och fylla ögonhålan samt vara ansatta tämligen brett isär. Ögonlockskanterna skall vara väl intilliggande. Ögonfärgen varierar från ockra (gulbrun) till hasselnötsfärg och mörkbrunt, beroende på pälsfärg. Färgen på ögonlocksränderna varierar från blekt till mörkt brunt. Ögonfransarna skall vara mycket uttalade. Uttrycket skall vara alert, uppmärksamt och livligt.
 - Öron Öronen skall vara medelstora och i proportion till huvudets storlek.
De skall vara trekantiga, med rundade spetsar, breda vid ansättningen som skall vara något ovanför okbågarna. Öronen skall vara hängande när hunden är i vila, aningen lyftade vid uppmärksamhet. Pälsen på öronen tenderar att ha lösare lockar men skall ändå vara mycket vågig. Insidan av öronlapparna skall också vara bepälsade. De får inte ha kort päls.
Hals Halsen skall vara kraftig och muskulös, utan att vara grov, och ha oval form. Den skall vara tydligt ansatt från nackböjen och ha svag halsvälvning. Hos hanhundar kan halsens omkrets nästan nå dubbla halslängden. Halsens längd är något mindre än huvudets
totala längd. Den skall absolut inte ha hakpåsar.
Kropp Kroppen skall vara kompakt och stark. Längden skall vara densamma som mankhöjden.
 - Överlinje Rygglinjen skall vara plan från manke till kors
 - Manke Manken skall ligga högre än korset. Mellanrummet mellan skulderbladsspetsarna skall inte vara särskilt tätt, men de skall ligga tämligen högt och luta bakåt.
 - Rygg Ryggen skall vara plan och mycket muskulös.
 - Ländparti Ländpartiet skall vara kort, mycket starkt och sett i profil ha en svag (konvex) välvning. Bredden skall vara densamma som, eller något överskrida längden
 - Kors Korset skall vara långt, brett, muskulöst och slutta svagt.
 - Bröstkorg Bröstkorgen skall vara välutvecklad och nå ner till armbågarna. Trots att den är tämligen smal i fronten skall den öka i omfång från sjätte revbenet och bakåt.
 - Underlinje och buk Det långa bröstbent formar en rak underlinje där den påföljande
buklinjen endast är svagt uppdragen.
Svans Svansen skall varken vara för högt, eller för lågt ansatt. Den skall gradvis avsmalna mot spetsen. Hängande skall den knappt nå ner till hasorna. När hunden är uppmärksam skall svansen tveklöst bäras höjd, i vila kroksabellikt. Under arbete eller när hunden är upphetsad får svansen bäras över ryggen men aldrig ringlad. Svansen skall vara täckt av ulligt, tämligen borstigt hår.
Extremiteter  
Framställ - Helhet Frambenen skall vara stadigt välställda och raka, sedda framifrån såväl som från sidan.
 - Skulderblad Skulderbladen skall vara långa, väl tillbakalagda (52–55°) och muskulösa. De skall vara starka och ligga tätt an mot bröstkorgen men vara rörliga.
 - Överarm Överarmarna skall vara muskulösa, ha tunn benbyggnad och vara lika långa som skulderbladen. Överarmens vinkel mot horisontalplanet skall vara 58–60°.
 - Armbåge Armbågarna skall ligga an mot bröstkorgen, men inte för tätt; och
vara täckta med tunn hud. De skall, liksom överarmarna, ligga parallellt med kroppens medellinje. Armbågsknölarna skall ligga på samma vertikallinje som skulderbladens bakre sida.
 - Underarm Frambenen skall vara fullständigt raka, långa och med tät, stark benstomme som i genomskärning skall vara oval.
 - Handlov Handlovarna skall, sedda framifrån, följa frambenens vertikala linje. De skall vara slanka, robusta och flexibla. Ärtbenet skall vara tydligt uttalat.
 - Mellanhand Mellanhänderna skall inte vara fullt så kraftiga som frambenen och ha finare benstomme. De skall vara finlemmade och elastiska och sedda från sidan skall de bilda en vinkel mot underlaget på 75–80°.
 - Framtassar Framtassarna skall vara något rundade, kompakta med höga och
väl knutna tår. Klorna skall vara starka och böjda. Trampdynorna skall vara välpigmenterade. Huden mellan tårna skall vara mycket välutvecklad.
Bakställ - Helhet Bakbenen skall, sedda bakifrån, vara välställda, parallella och kraftfulla.
Bakstället skall stå i god proportion till storleken på hund.
 - Lår Låren skall vara långa med tydligt framträdande och definierade muskler. Lårbenet skall vara tydligt vinklat med 80° mot horisontallinjen. Lårbenet skall ligga parallellt med kroppens medellinje.
 - Knäled Vinkeln i knäleden varierar mellan 130 och 135°.
 - Underben Underbenen skall vara något längre än lårbenen. De skall vara muskulösa och ha god benstomme. Musklerna skall vara väl definierade. Underbenens vinkel mot horisontalplanet skall variera mellan 50 och 55°.
 - Has/hasled Haslederna skall vara välvinklade och breda, tjocka och smidiga med tydligt avtecknad benstruktur
 - Mellanfot Mellanfoten skall vara tunn, rundad och rakt ställd mot underlaget. Inga baksporrar.
 - Baktassar Baktassarna skall ha en mer oval form än framtassarna och tårna är inte lika högt välvda.
Rörelser Rörelserna skall vara regelbundna i skritt och i trav ha ett energiskt och raskt steg. Galopp i korta perioder.
Hud Huden skall vara tunn, stramt åtliggande över hela kroppen, utan
rynkor. Pigmenteringen på hud, slemhinnor och trampdynor kan
variera från blekt till mörkt och till mycket mörkt brunt.
Päls  
 - Pälsstruktur

Pälsen skall vara ullig, men aldrig tvinnad till tunna snören, med något grov ytstruktur med täta, ringformade lockar där underullen syns igenom. Lockarna måste vara jämnt fördelade över hela kroppen och svansen. På huvudet, där lockarna inte skall vara lika tätt ringlade, skall pälsen forma rikliga ögonbryn, mustascher och skägg. Även kinderna är täckta med tjock päls. Täckhåret och i synnerhet underullen skall vara vattentät. Om pälsen inte klipps tenderar den att filta ihop (eftersom den fortsätter att växa). Därför måste en fullständig nerklippning göras minst en gång årligen. Hopfiltad päls skall avlägsnas regelbundet. Den klippta pälsen skall
inte vara tjockare än max 4 cm och den skall jämnt följa kroppens konturer. Det är bara pälsen på huvudet som får vara längre, men aldrig så lång att den täcker för ögonen. Området runt könsdelar och anus skall klippas kort. Pälsen får inte formas eller borstas upp likt det mönster som förekommer hos raserna pudel och bichon frisé. Den får inte heller vara så kortklippt att den inte formar lockar eller kan få pälsstrukturen kontrollerad. All form av extrem päls-styling utesluter hunden från att bli kvalitetsbedömd.

Korrekt klippning skall vara opretentiös och bidra till att accentuera det naturliga, rustika utseende som är typiskt för rasen.

 - Färg Smutsvit enfärgad eller vit med bruna eller orange fläckar, orangeskimmel,
brunskimmel, enfärgat brun (i alla olika nyanser) med eller utan vitt, orange med eller utan vitt. Vissa hundar har en brun till mörkt brun mask. Tanteckning (i olika nyanser) är tillåtet.
Storlek/vikt  
 - Mankhöjd Hanhund: 43–48 cm, idealhöjd 46 cm
Tik: 41–46 cm, idealhöjd 43 cm
En avvikelse på +/- 1 cm tolereras.
 - Vikt Hanhund: 13–16 kg
Tik: 11–14 kg
Fel Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
Diskvalificerande fel • Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
• Otypisk.
• Konvergerande plan mellan skalle och nosparti.
• Delvis och/ eller fullständig avpigmentering.
• Uppböjd nosrygg.
• Överbett.
• Uttalat underbett.
• Blå ögon.
• Svans böjd in över rygglinjen; svanslös eller kort svans, vare sig
medfödd eller artificiellt åsamkad.
• Kuperad svans.
• Päls som inte är lockig eller klippt för kort.
• Snörformad päls.
• Skulpterad päls-styling.
• Svart pälsfärg, svarta pälsfläckar eller svart pigmentering.
• Över eller under storleksangivelser.
Nota bene Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.
Testiklar Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

Här kan du ladda ner rasstandarden.

https://www.skk.se/bph