!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fodervärdar

 

En del uppfödare väljer att sätta ut valp/vuxen hund tilltänkta för avel, på fodervärdsavtal, då man ibland inte har plats för så många hundar hemma som man önskar. Att ta en hund på foder innebär att man äger hunden, uppfödaren äger "bara avels och utställningsrätten".

Det finns två olika avtal man kan använda:

Fodervärdsavtal, som innebär att man får hunden gratis, men erlägger betalningen i form av två valpkullar (tik) eller 6 valpkullar (hane). Uppfödaren kan också välja att behålla tävlings- och utställningsrätten. 

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt, innebär att köparen betalar 50 % av hundens pris kontant och att resterande 50 % erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder per kull) för en hanhund.

Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för överlåtaren att få någon ersättning.

Vid köp med bibehållen avelsrätt är det viktigt med ett gott samarbete och en bra relation mellan uppfödare och köpare. Det är därför angeläget att båda parter noga läst igenom avtalets villkor, såväl framsida som baksida, och att båda har en realistisk uppfattning om vilka förväntningar man kan ha på varandra. Detta gällar naturligtvis även för fodervärdsavtal.


Som uppfödare är man skyldig att använda något av de här två avtalen, enligt SKKs grundregler. Man får inte göra några avsteg från de vilkor som finns, eller skriva till någon annat. Det råder visserligen avtalsfrihet, men som SKK ansluten uppfödare är det inte tillämpligt, om man vill kvarstå som SKK-ansluten.

Vi rekommenderar alla som tar en foderhund att kontrollera att hunden haft en obruten försäkring i hela livet (gäller vuxen hund), samt att hunden överlåtes med ett friskintyg ej äldre än 7 dagar.

Vill du som medlem annonsera om en fodervärd?
Fyll i detta formulär! När det kommer till oss lägger vi ut det på denna sida. 

För frågor kontakta  avel(at)lagottoklubben.se

 

Länk till:
Fodervärdsavtal

Info om vad det innebär att vara fodervärd

Vanliga frågor kring fodervärdskap

Info ang. SKKs avtal

 

Aktuella hundar:


Ägare:    
Mailadress:    
Telefon hem/mobil:     
Hundens namn:     
Hundens födelsedatum:     
Hundens kön:    
Hundens färg:     
Hundens reg.nr:     

Hundens ev. hälsostatus:
(hd, ögon, dna osv)

   
Information om föräldradjuren:    
     
     
Typ av avtal:    
Uppfödarens förväntningar på fodervärden. (Obs detta är inget bindande, utan just önskemål.)    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Uppdaterad 2018-12-06 av

https://www.skk.se/bph