!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Protokoll

 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 har styrelsen beslutat att inte längre publicera några protokoll på klubbens hemsida.

Protokoll från styrelsemöten eller klubbens årsmöten lämnas istället ut på begäran från medlem till klubbens sekreterare via e-post sekreterare@lagottoklubben.se

 

 

http://www.brattpets.se