!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Protokoll

 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 har styrelsen beslutat att inte längre publicera några gamla protokoll på klubbens hemsida.

Protokoll från innevarande års styrelsemöten och arbetsutskottsmöten finns nedan. Äldre protokoll lämnas istället ut på begäran från medlem till klubbens sekreterare via e-post sekreterare@lagottoklubben.se

 

 

Dokument

Protokoll Möte 1 2018 Konstituerande möte.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 2 2018.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 3 2018.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 4 2018.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 5 2018.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 6 2018.pdf 2018-09-16
Protokoll Möte 7 2018.pdf 2018-10-22
Årsmötesprotokoll_2018_.pdf 2018-04-07
Protokoll Möte 9 2018.pdf 2018-12-29
Protokoll Möte 8 2018.pdf 2018-12-29

Uppdaterad 2018-12-29 av Jonas Bygdén

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2