!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

DNA-test, hur gör man?

 

DNA test:

DNA test kan göras med blod- eller svabbprov. Används svabb ska provet tas av veterinär som kontrollerar hundens identitet. Det är också viktigt att man, om man själv har beställt hem svabbkitet, tar med sig förpackningen obruten till veterinären inför provtagning. Analys av blod/svabb görs av flera laboratorier runt om i världen, bl a av LABOKLIN i Tyskland. Det man ska ha i åtanke är, att OM testet vid senare tillfälle kommer bli centralregistrerat hos SKK måste SKKs blankett för centralregistrering av DNA-test tas med och fyllas i av veterinär. Blanketten hittar du på SKKs hemsida.

Kostnad för provtagning hos LABOKLIN (ex moms):
Aktuella priser hittar du här.

LABOKLIN erbjuder 20% rabatt på singeltest för medlemmar i SLRK. Bifoga medlemsbevis på engelska tillsammans med provet. Medlemsbevis rekvireras från medlem@lagottoklubben.se. De erbjuder även kombinationstest för SD, BFJE och Furnishing och då är priset €105.01euro ex moms. Då gäller ingen medlemsrabatt. Blankett för DNA test hos LABOKLIN hittar du här.

Uppdaterad 2018-05-25 av Jonas Bygdén