!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BPH & MH

 

Har du BPH beskrivit din lagotto?

SLRK betalar ut 200 kr i ersättning tills 300 beskrivna hundar fått bidraget. För att få bidraget, skicka en kopia på BPH protokollet och kontouppgifter till SLRKs sekreterare; sekreterare@lagottoklubben.se

BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

I maj 2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bl a om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.

Du kan ha en hel del glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade.

Det är till god hjälp för special- och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är Intresserad av. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha lina (15 m) på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Det finns idag ett flertal klubbar runt om i landet som arrangerar BPH. 

 

MH – Mentalbeskrivning Hund

(utdrag från Svenska Kennelklubben)

Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.


Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

 

Ökad efterfrågan

Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser.

 

NYHETER GÄLLANDE BPH:

Sammanställning av BPH resultat för Lagotto Romagnolo 25 september, 2015.
SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att hitta verktyg för klubbarnas praktiska användning av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. KHM har, som en del i det arbetet, beslutat att samtliga raser med fler än 200 beskrivna hundar ska få en sammanställning av rasens BPH gjord av Curt Blixt, Åsa Lindholm samt undertecknad. En s k 200-analys för lagotto romagnolo finns nu tillgänglig, läs mer HÄR.

 

Nyfiken på BPH?

13 april, 2015  
Ta en titt på filmen om BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) som beskriver hur BPH går till och varför du och din hund ska delta!