!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ögon

 

Om du får en ögondiagnos som veterinären säger behöver följas upp alternativt kan innebära avelsrestriktion; Kontakta klubben på ogonhalsa(a)lagottoklubben.se eller via formuläret nedan.

SLRKs avelsrekommendationer förespråkar att alla avelsdjur skall vara ögonlysta senast ett år före parningsdagen. I bevakningen av våra hundars ögonhälsa ligger just nu störst fokus på de enstaka fall av PRA som har dykt upp, i Sverige och utomlands. Detta då PRA är en ögonsjukdom som leder till blindhet och därmed orsakar besvär för hunden.

SLRKs AHK (Avel och Hälso Kommitten) har träffat en överenskommelse med SLU som kommer bistå klubben i arbetet med att ta fram ett DNA test för PRA hos Lagotto Romagnolo. Ett första steg är insamling av blod från de individer som diagnostiserats med PRA, deras föräldrar samt syskon till drabbade individer.

SLU bekostar blodprovet och kostnaden faktureras direkt från veterinär till SLU. AHK kommer i möjligaste mån kontakta ägarna till de hundar som behöver lämna blodprov. Eftersom alla hundars ägare inte finns registrerade hos SKK, vädjar vi till berörda uppfödare – Hjälp oss att få fram ägaruppgifter till drabbade individer samt deras syskon och mejla det till oss på avel@lagottoklubben.se

Anvisning till provtagning hittar ni HÄR. På sidan ni kommer till finns det länkar till två blanketter, som ni behöver skriva ut och ta med till veterinären. Ersättning för blodprovstagning utgår från SLU till veterinären med 300 kr. Proven ska märkas "PRA Lagotto" för att ersättning ska utgå.
Saknar ni tillgång till skrivare eller vill ha mer information; kontakta AHK på avel@lagottoklubben.se

 

Information om PRA hämtad från SKKs hemsida:

PRA (Progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser. Tidiga och sena former finns. De tidiga ger symptom hos valpar/unghundar. De sena ger symptom hos vuxna hundar. Debutålder varierar mellan- och inom raser. Förutom rasspecifika hälsoprogram finns, vid autosomal recessiv arvsgång, generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA, det vill säga djur med PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma. Special- och rasklubbar kan därutöver ha ytterligare rekommendationer, till exempel att syskon till hund med PRA ska uteslutas från avel.

Information hämtad från SSVO (Svenska Sällskapet för Veterinär Oftamologi, även kallad Ögonpanelen):

PRA (progressiv retinal atrofi/fortskridande näthinneförtvining)
PRA kan vara många olika sjukdomar i näthinnan (retina). Antingen så bildas inte näthinna som den ska från början (dysplasi) eller så är det ett fel på ämnesomsättningen så att avfallsprodukter ej tas om hand som de ska. I båda fallen blir näthinnan tunnare (atrofi) och synen successivt sämre.met brukar vara nedsatt syn i mörker. På något eller några år blir djuret helt blint. Ägaren märker då ofta att pupillen är större och har en annorlunda glans/färg. En hund har stor förmåga att anpassa sig till dålig syn och visar inte alltid så tydligt att den blivit blind. Vid vilken ålder symptom och blindhet uppträder varierar mycket mellan de olika delformerna av PRA.

Sjukdomen gör inte ont. I vissa fall kan näthinneatrofi leda till att det utvecklas en gråstarr. Näthinnan syns inte (är genomskinlig) så vid en undersökning letar man efter sekundära förändringar i ögonbotten som ökad reflex, grådaskiga färger och tunnare kärl. I mycket tidiga stadier av PRA kan det vara svårt att ställa en säker diagnos vid ögonlysning. Man kan då göra ett ERG eller vänta några månader och göra en ny ögonlysning. ERG är en undersökningsmetod där man mäter syncellernas elektriska svar på ljus. Denna undersökning görs på Veterinärhögskolan i Uppsala och görs under narkos. Med ERG kan man ofta säkerställa diagnosen PRA i ett tidigt stadium.

I USA har man lyckats identifiera den gen som orsakar den vanligaste formen av PRA (prcd). Med ett blodprov kan man då fastställa om hunden är bärare av sjukdomen, kommer få sjukdomen eller är helt frisk. SKK har i nuläget (2006) godkänt gentest- resultat på några raser. Testerna är ett komplement till ögonlysning och underlättar avelsplaneringen.

 

Uppdatering om Progressiv Retinal Atrofi (PRA) 22 september, 2015. Information från SLU och SLRKs AHK gällande nuläget/forskningen kring PRA (Progressiv Retinal Atrofi) hos Lagotto Romagnolo

För PRA-forskningen hos Lagotto Romagnolo, har det så här långt samlats in blod från hundar som fått diagnosen PRA samt även den drabbade hundens föräldrar i de fall de varit i livet. Detta för att hitta en sk. familje-trio, där båda föräldrarna är friska bärare (heterozygoter) och avkomman är sjuk/affekterad (homozygot för den sjukdomsorsakande genvarianten). Om sjukdomen är autosomal recessiv finns möjlighet att identifiera den sjukdomsorsakande genvarianten genom sekvensering.

De PRA-fall som upptäckts så här långt har, förutom i ett fall, varit hundar i relativt hög ålder. Detta innebär att en eller båda föräldrarna inte längre varit i livet. Tyvärr var fallet så även med ena föräldern till den något yngre affekterade hunden.

Tekniken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och det är idag möjligt att sekvensera och kartlägga en individs hela arvsmassa. SKK/AGRIA’s forskningsfond har genom sin finansiering bidragit till att SLU nu kan använda sig av denna teknik i hundforskningen.

Eftersom det så här långt rör sig om så få drabbade individer, önskar SLU fr o m nu även få in blodprov från syskon till drabbade individer.

För att vi ska kunna hitta alla syskon till drabbade individer, behöver vi hjälp av framför allt er uppfödare. Hjälp oss att sprida informationen samt se till att aktuella hundar lämnar blodprov till forskningen! Provtagningen bekostas av SLU och faktureras direkt från veterinären. Hundägaren behöver därav inte ligga ute med några pengar.

Så här går du tillväga för att kostnadsfritt lämna blodprov till SLU:
Beställ tid hos veterinär för blodprovstagning och säg till att det gäller blodprov till SLU.


Medtag följande blankett:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/medgivaravtal150302.pdf

Ange projektnamn: ”Lagotto Romagnolo – PRA” på blanketterna.

 

Bidrag vid ögonlysning av hund över 7 år!

10 april, 2015


För att kartlägga spridningen av PRA och andra ärftliga ögondiagnoser som ger synpåverkan, har styrelsen beslutat ge ett bidrag på 200 SEK till de som ögonlyser äldre hundar. Bidrag betalas för ögonlysning av hund som är äldre än 7 år.

Bidraget betalas ut efter att du skickat in en kopia på ögonlysningsprotokollet tillsammans med ett kontonummer som vi kan sätta in ersättningen på. Vi motser helst kontakt via sekreterare@lagottoklubben.se.

Formulär för kontakt efter rekommendation av veterinär

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Information agående PRA 13 feb 2018.pdf 2018-02-13

Uppdaterad 2018-10-08 av Jonas Bygdén