!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Annonseringsregler för valpkullar

 

För annonsering av planerade/födda valpkullar gäller följande:

Från och med 2018-01-01 ingår Lagotto i hälsoprogram nivå 2 gällande HD, det innebär att båda föräldradjuren måste ha känd HD-status före parning för att SKK ska registrera valparna. I början av 2018 fick Lagotto även tillgång till avelsverktyget HD-index.

Föräldradjuren ska ha HD A, B eller C.
Vid kombination där något föräldradjur har HD C ska preliminärt kullindex vid parningstillfället uppgå till minst 100 för att annonsering ska medges.
I kombinationer med två fria föräldrar (A eller B) bör strävansmålet vara att uppnå minst 100 i preliminärt kullindex, men annonsering efter fria föräldrar medges i nuläget oavsett index.


Båda föräldradjuren ska ha ett ögonintyg, som inte är äldre än ett år, vid parningstillfället. Vid ev diagnos på föräldradjuren gäller SLRKs avelsrekommendationer.
Hanen ska vara minst 18 månader och tiken minst 2 år vid parningstillfället.
Båda föräldradjuren ska vara utställda på officiell utställning och i kvalitetsbedömning erhållit lägst Very Good alt. 2:a pris.

Hanhund får ha maximalt 10 kullar i Sverige under sin livstid. Tik får ha maximalt 3 kullar under sin livstid.

Inavelsgraden i kombinationen får inte överstiga 6,25 % (beräknas med SKKs avelsdata). Vid beräkning av t ex inavelsgrad med avelsdata erhålls ganska ofta för låga siffror, på grund av att en del hundar är inlagda med fler än ett registreringsnummer. Avelsdata tolkar dessa som olika individer. SLRK har tillgång till "LatHunden" där uppgifterna korrigeras och därigenom ger mer sanningsenliga uppgifter. Vill du ha hjälp med inavelsberäkning? Kontakta AHK, se email adress nedan. 

Har uppfödaren flera kullar, planerade eller födda, under samma period (en period är 17 v) ska samtliga följa annonseringskraven.

Annonsören ansvarar för att informationen i annonsen är korrekt.
Valpkullar förmedlas kostnadsfritt tills valparna är 12 veckor. Medlemskap krävs. Förlängning ska begäras särskilt och sker kostnadsfritt i ytterligare 4 veckor. 

Vill du annonsera?
Fyll i denna blankett! och maila till avel@lagottoklubben.se

Uppdaterad 2018-08-13 av Jonas Bygdén

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2