!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

RAS

 

RAS för Lagotto Romagnolo fastställdes av SKK 26 mars 2015, och delreviderades vintern 2017-2018, dokumentet finns att läsa HÄR.

Sedan 2010 har SLRK ett av SKK fastställt RAS-dokument.

RAS (rasspecifik avelsstrategi) är en handlingsplan för aveln inom en hundras. Det beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

SLRKs Rasspecifika AvelsStrategi (RAS), är under revidering i samråd med SKKs Rashandledargrupp. SKKs intention är att RAS-dokumentet och avelsrekommendationerna ska samordnas. Det innebär i förlängningen att RAS är det dokument som ska vara vägledande i avelsarbetet. Tills vidare, innan RAS-revideringen är slutförd, gäller klubbens avelsrekommendationer enligt anvisningar från SKK. De tillrättalägganden som nu införts i avelsrekommendationerna kommer även att läggas in i förslaget till reviderat RAS. I framtiden ska RAS och avelsrekommendationerna vara liktydiga enligt anvisningar från SKKs RAS-handledare.

Vid sidan om RAS har SLRK sedan 2007 haft avelsrekommendationer som senast är uppdaterade 2014. Dessa rekommendationer gäller som krav för att få annonsera valpkullar och hanhundar på klubbens hemsida.

 

Delrevidering 2018:

Nedan finns den delrevidering av RAS för Lagotto Romagnolo som gjorts (och godkänts av SKK) under vintern 2017-2018, där finns även två bilagor (12 & 13) som hör till.

 

Här finns diverse underlag som använts vid skrivandet  av RAS 2014.

Sammanställning av enkät om funktion & hälsa 2014

Sammanställning av uppfödarenkäten 2014

Sammanställning avelsrekommendationer

Sammanställning pälsenkät

Lagottons färger

 

RASKOMPENDIUM FÖR LAGOTTO ROMAGNOLO

Det finns även en sammanställning av RAS, ett Raskompendium med bilder för beställning! Det är författat av vår rasspecialist Renée Sporre- Willes och är på 27 sidor. Kompendiet ger en historia och beskriver i text och bilder blad annat exteriör på lagotto. Det används t.ex. som material till nya domare och vid olika utbildningstillfällen.

Det innehåller mycket matnyttig information och instruktiva bilder på lagottos. Kompendiet kostar 100 kr plus porto 14 kr och beställes HÄR

 

 

Dokument

Bilaga 12 Bakgrund till delrevidering.pdf 2018-03-16
Bilaga 13 Delrevidering.pdf 2018-03-16
ras-lagotto-romagnolo inkl. delrevidering.pdf 2018-03-16

Uppdaterad 2018-05-25 av Jonas Bygdén

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2